Εικονογραφήσεις / Illustrations


Εικονογράφηση για μπλουζάκι των Circle of Mushrooms. 2016.      
Illustration for a t-shirt of the band "Circle of Mushrooms. 2016.
Εικονογράφηση ταπετσαρίας για                                                          Headbanner for the music blog
το μουσικό ιστολόγιο "black                                                               "blackhandinn2". Handmade, ink
handinn2". Στο χέρι, σινική μελάνη /                                                                                   brush. 2013
πινέλο, πενάκια. 2013

Εικονογράφηση για τη σελίδα socomic.gr . 2016Illustration for socomic.gr .2016.
Εικονογράφηση ταπετσαρίας                                                                    Headbanner illustration for                                    
για το ιστολόγιο "bonded by hate".                                                   blog "bonded by hate". Handmade
Στο χέρι, σινική μελάνη / πινέλο                                                                                 ink / brush. 2012
πενάκια. 2012
 Σχέδιο από την εικονογραφημένη ιστορία μου : "Τα μαγικά βελανίδια",  2014.Illustration from my story "The magic acorns".  2014 .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου